foto1
latamy...
foto1
i pływamy...
foto1
...i tak też latamy
foto1
żeglujemy...
foto1
i szybujemy...

Kto jest online

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Modelarze

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny "Feniks" w Brzegu  zwołane zostało Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny "Feniks"

Aktualizacja 17.02.2022:

Zebranie odbędzie się w dniu 13 marca 2022r. w Brzegu o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej budynku Stadionu Miejskiego w Brzegu, przy ul. Sportowej 1, 49-300 Brzeg.

 

Z uwagi na wagę powyższego wydarzenia oraz fakt, iż w czasie Zebrania zostaną przeprowadzone wybory do władz Naszego Stowarzyszenia obecność każdego członka Stowarzyszenia uznać należy za obowiązkową.

Zarząd zaproponował następujący porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny "Feniks":

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks” z działalności Stowarzyszenia za okres marzec 2018- marzec 2022, w tym sprawozdania finansowego.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks” za okres marzec 2018 - marzec 2022.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks” z działalności Stowarzyszenia za okres marzec 2018 - marzec 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks” za okres marzec 2018 - marzec 2022.
 12. Przyjmowanie kandydatur na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”.
 13. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”.
 14. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”.
 15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Pod TYM LINKIEM linkiem znajduje się uchwała Zarządu Stowarzyszenia o zwołaniu powyższego Zebrania wraz z załącznikiem do niej (proponowanym porządkiem obrad).