Informacja dla członków Stowarzyszenia SMO "Feniks"

Projekt zmian Statutu Stowarzyszenia

oraz Porządek Obrad Walnego Zebrania SMO "Feniks"

W związku z planowanym zwołaniem Walnego Zebrania Stowarzyszenia przedstawiamy projekt zmiany Statutu Stowarzyszenia, mający na celu zapoznania się ze zmianami przez członków Stowarzyszenia.

Zieloną czcionką oznaczone są postulowane zmiany. Czerwoną czcionką to co proponuje się wykreślić. Zmiany Statutu postulowane są przez Zarząd Stowarzyszenia.

Projekt Statutu do pobraniu w wersji PDF: Projekt zmian Statutu Stowarzyszenia

oraz również w wersji PDF: Porządek Obrad Walnego Zebrania SMO FENIKS