Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIKS otrzymało od Aeroklubu Polskiego:
"Licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach:
modelarstwo lotnicze i kosmiczne - ważną na 2022 rok"

 

Licencja:

Licencja sportowa SMO FeniksDokument w formacie A4 PDF można pobrać tutaj.