Wniosek o PRZYJĘCIE DO SMO "FENIKS"

Aby dołączyć do grona Członków Stowarzyszenia należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego dwa zdjęcia legitymacyjne. To wszystko należy dostarczyć dla Prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny lub dla Instruktora w danej modelarni.

Wniosek o przyjęcie do SMO FENIKS